Ongevallenschade:

Vul het schadeformulier zo volledig mogelijk in. De schade dient z.s.m. te worden gemeld. Bij een ongeval met dodelijke afloop dient te schade tevens maximaal 48 uur voor begrafenis of crematie telefonisch of elektronisch te worden gemeld. Het schadeformulier is hier te vinden: http://www.hienfeld.nl/Portals/0/pdf/schade/Ongevallen-SAF.pdf

Aansprakelijkheidschade:

Vul het schadeformulier zo volledig mogelijk in. Tevens dient de schriftelijke aansprakelijkstelling van de schadelijdende partij te worden meegezonden. Erken zonder toestemming van assuradeuren nooit de aansprakelijkheid en betaal de schade niet aan de tegenpartij. De schade zal, bij aansprakelijk, rechtstreeks met de tegenpartij worden afgewikkeld. Assuradeuren behouden zich het recht voor om te allen tijde een expert in te schakelen. Het schadeformulier is hier te vinden: http://www.hienfeld.nl/Portals/0/pdf/schade/Aansprakelijkheid-SAF.pdf

Inboedelschade:

Vul het schadeformulier zo volledig mogelijk in. Sluit alle van belang zijnde stukken bij, zoals nota’s, politieaangifte e.d. Assuradeuren behouden zich het recht voor om te allen tijde een expert in te schakelen. Het schadeformulier is hier te vinden: http://www.hienfeld.nl/Portals/0/pdf/schade/Algemeen-SAF.pdf

Ingevulde formulieren kunnen opgestuurd worden naar:

W.A. Hienfeld B.V.Postbus 751331070 AC  Amsterdam