Je hebt een basisverzekering aangevraagd voordat de 3 maanden verstreken zijn maar krijgt toch een boete.

Hierbij kan er sprake zijn van 2 dingen.

1. Je hebt jouw basisverzekering aangevraagd net voordat de 3 maanden verstreken zijn bv. 1 week van tevoren.

2. De polis werd wel aangemaakt door de verzekeringsmaatschappij maar staat nog niet geregistreerd in het RBVZ bestand. Dit is het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet.

In beide gevallen kun je een bezwaar indienen bij CAK.