Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

De Aansprakelijkheidsverzekering (AVP) verzekert je tegen de financiële gevolgen van schade aan anderen en andermans spullen.Wel zo prettig!

Het verzekerd bedrag is € 1.250.000,00 maximaal per gebeurtenis per student.

In geval van zaakschade blijft de eerste €115,00 per gebeurtenis voor rekening van de verzekerde.

Artikel 4.2. van de algemene voorwaarden geldt voor alle onder deze polis verzekerde personen;

Aansprakelijkheid voor schade aan zaken tussen of ten opzichte van medebewoners van studentenhuizen, gastgezinnen en soortgelijke woonsituaties zijn van deze verzekering uitgesloten.

Wat is een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering is een verzekering waarmee je eventuele schade aan de inboedel van je huis kunt afdekken. Onder “inboedel” wordt alles wat verhuisbaar is verstaan.

Het verzekerd bedrag is € 11.500,00. In geval van schade blijft de eerste €115,00 per gebeurtenis voor rekening van de verzekerde.

In afwijking van hetgeen in de voorwaarden is vermeld, is schade als gevolg van diefstal of een poging daartoe alleen gedekt, indien sporen van braak worden geconstateerd aan de opstal en/of ruimten waarin zich de verzekerde interesten bevinden.

De dekking voor Audio visuele-, computer-, foto- en filmapparatuur, optische instrumenten wordt beperkt tot €1.000,00 per gebeurtenis. De dekking voor mobiele telefoons wordt beperkt tot €250,00 per gebeurtenis.

Schadevergoeding voor Audio visuele-, computer-, foto- en filmapparatuur, optische instrumenten en mobiele telefoon geschiedt uitsluitend op basis van de dagwaarde tot maximaal het hierboven vermelde maximum.

Wat is een ongevallenverzekering?

Een ongeluk zit in een klein hoekje…Daarom is een ongevallenverzekering nooit weg. Een ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval.

Verzekerde bedragen per persoon:

  • In geval van overlijden                                                         €               5.000,00
  • In geval van algehele blijvende invaliditeit                               €          50.000,00
  • Noodzakelijke omscholingskosten als gevolg van een ongeval  €          5.000,00                    
  • Kledingschade, uitsluitend indien er een uitkering volgt uit de rubriek algehele blijvende invaliditeit                                                                         €                 500,00              
  • Repatriëring stoffelijk overschot conform artikel 2.6. van de algemene voorwaarden                                                        €               10.000,00
Repatriëring
  1. in tegenstelling tot het in artilel 2.6. genoemde verzekerd berdag, wordt uitdrukkelijk bepaald dat de maximale vergoeding uit hoofde van voornoemd artikel nimmer meer zal bedragen van €10.000,00
  2. Repatriëring zal plaatsvinden naar Curaçao

De voorwaarden van elk van de verzekeringen kan je hier lezen:

Aansprakelijkheidsverzekering

Brand- en inbraakverzekering

Collectieve Ongevallenverzekering

Als student van SSC is een ieder verzekerd, maar er wordt geen aparte polis aan elk student afgegeven.

Bij studenten met kinderen zijn de kinderen ook gratis meeverzekerd onder het Prive-pakket, mits wij op de hoogte van zijn dat de student een kind heeft.